vlag2

IMG 20240407 WA0003

Afgelopen zondag 7 april was ons gilde present bij het 25-jarig wijdingsjubileum van Mgr. de Jong.

boekje

phof

Op woensdag 22 februari ontvingen we het treurige nieuws dat de voorzitter van ons gilde Peter van ’t Hof op 81-jarige leeftijd was overleden.

Sinds 2010 was Peter voorzitter/1e gildemeester van het Sint Sebastianusgilde. Vol overgave ging hij aan de slag om oude tradities in ere te herstellen zoals de uitbreiding van het koningszilver met een nieuwe gaai, de restauratie van de gildetrommel en de vervanging van het Sint Sebastianus beeld in de kerk.
Peter was ook de bedenker en organisator van het onvergetelijke 475-jarige jubileumfeest in 2002. Het wegvallen van deze kwaliteiten voor ons komende jubileum is dan ook een groot gemis.

We wensen Dolly, de (klein)kinderen en familie heel veel sterkte toe met dit enorme verlies.

Het bestuur